Privacy Statement

Vast en Zeker BV respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.vastenzekerbv.nl (hierna: “Site”).

Vast en Zeker BV  gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Vast en Zeker BV wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens.